Хуткія спасылкі:

Буквар

Лёгкія тэксты (альфа версія)

Сур’ёзныя тэксты (пакуль не працуюць)

Буквар

Галоўная мэта любой графічнай сістэмы — правільна перадаваць фанемы мэтавай мовы. Гэты буквар падае літары, арыентуючыся на беларускую фанетыку: адсутнасць рэдукцыі якасці гукаў, спецыфічныя альвеалярныя прыгукі пры памягчэнні (дзеканне, цеканне). Матэрыял ілюстраваны выявамі.

Гэта старонка ў стане падрыхтоўкі, яна актыўна змяняецца!!

Падчас падрыхтоўкі мы прататыпуем кантэнт беларускай лацінкай замест арабіцы.

Aa

A-a—a! A-a-a! A-a-a!

Uu

Mm

Tt

Mm

Rr

Kk

Ss

Ii

Ĺĺ

Oo

Ll

Nn

Šš

Pp

Ee

Bb

Hh

Dd

Vv

Jj

Zz

Žž

Cc

Ch ch

##

##

Čč

Ŭŭ

Dz dz

Śś Źź ń

##

Ćć Dź dź

##

Dž dž

Ff

Gg

45 Katok

46 LisaIZorau

47 Miadzviedz

48 LisaBajka

49 Busly

50 Zubry

Буквар - Directed by Dr Maxime Seveleu-Dubrovnik, Committee on language planning, FIAS.